Borang Aduan


AKTA KEBAJIKAN HAIWAN 2015

(ANIMAL WELFARE ACT 2015)

BORANG ADUAN BERHUBUNG KEBAJIKAN & PENGANIAYAAN TERHADAP HAIWAN

(Complaint Form Regarding Animal Welfare & Abuse)Maklumat Pengadu

(Details of Complainant)

Isu/Aduan

(Issue/Complaint)©Hak Cipta Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Malaysia 2020