JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN
MALAYSIA

MyAnimalWelfare adalah sistem atas talian bagi pengurusan penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan 2015 berhubung pelesenan, aduan pengabaian kebajikan atau penganiayaan terhadap haiwan, aktiviti kawal selia, tindakan perundangan dan aktiviti promosi yang berkaitan dengan kebajikan haiwan berdasarkan Akta Kebajikan Haiwan 2015 [Akta 772] serta perundangan subsidiari dibawahnya

VISI

Malaysia sebagai negara maju mempunyai masyarakat penyayang yang prihatin terhadap kebajikan haiwan

MISI

Beriltizam melaksanakan penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan 2015 ke arah mewujudkan pemilikan haiwan yang bertanggungjawab dalam masyarakat

OBJEKTIF

Meningkatkan penghayatan serta praktik bagi memenuhi keperluan kebajikan haiwan dan menghargai haiwan dengan penglibatan semua pihak yang berkepentingan secara berterusan.

©Hak Cipta Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Malaysia 2020